- H03

LC-71071-2 opbachelorsCommon courses for Aalto

Teemoina esimerkiksi: oman osaamisen ja asiantuntijuuden kirjallinen dokumentoiminen ja kohdentaminen, tutkiva ja reflektoiva kirjoittaminen, tutkimuksellinen lukutaito ja teksteistä keskusteleminen sekä tekstipalautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Kurssi järjestetään pienryhmäopetuksena seminaarityöskentelyn yhteydessä.

Future exams

examinationsNo upcoming examinations!