(L01) Pukusuunnittelun perusteet

ELO-C65222-5 opbachelorsArts, Design and ArchitectureFilm, Television and Scenography

Kurssin puitteissa tutustutaan pukusuunnittelun alueeseen, toimintaympäristöihin ja tavataan alan ammattilaisia. Pukujen ja karaktäärien merkityksiä ja kerronnallisia keinoja havainnoidaan erilaisissa esittävän taiteen ja elokuvan esityksissä. Kurssilla opiskelijat harjoittelevat pukujen suunnitteluprosessin menetelmiä, kuten pukujen ja karaktäärien suunnittelua erilaisista lähtökohdista, lähde- ja virikemateriaalin käyttämistä ja oman suunnittelutyön presentointia.

Opiskelijat hyväksytään kurssille seuraavassa järjestyksessä:1. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle2. vaihto-opiskelijat, joiden opintosuunnitelmaan kurssi on ko. lukukaudelle hyväksytty 3. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman pakollisiin opintoihin, ja on suorittamatta 4. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja on opiskelijan HOPSissa aikataulutettu ko. lukuvuodelle5. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu pääaineen/ohjelman vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta6. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen pakollisiin opintoihin7. opiskelijat, joilla kurssi kuuluu sivuaineen vaihtoehtoisiin opintoihin, ja joilla vaihtoehtoisia opintoja on opiskelijan tutkintovaatimusten mukaan vielä suorittamatta8. erilaisten liikkuvuusopintojen kautta kurssille hakeneet opiskelijat (Aalto-yliopiston sisäinen liikkuvuus, JOO-opinnot ym.)muut opiskelijat 

Teaching schedule

Future exams

examinationsNo upcoming examinations!