Film Music Workshop

ELO-C45243-4 opbachelorsArts, Design and ArchitectureFilm, Television and Scenography

Lähiopetus, harjoitustehtävät, kirjallisuus. Kurssi toteutetaan yhdessä Elokuvaohjauksen ja Dokumentaarisen elokuvan pääaineiden sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkiteknologian aineryhmän kanssa. Opiskelijat toteuttavat harjoitustyöt ryhmissä sekä pohtivat valintojaan yhteisissä keskusteluissa. Kurssiin sisältyy myös luentoja elokuvamusiikin käyttömahdollisuuksista ja elokuvamusiikin tuottamisen käytännöistä. Työpajassa perehdytään elokuvamusiikin ilmaisullisiin mahdollisuuksiin, sekä tehdään harjoitustehtäviä, joissa tutkitaan musiikin ja äänen moninaisia ulottuvuuksia suhteessa kuvaan ja kerrontaan.

Kurssin osallistujamäärä max. 6 henkeä. Osallistujat valitaan ensisijaisesti Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun, Elokuvaohjauksen ja Dokumentaarisen elokuvan pääaineiden pakollisia tai valinnaisia opintoja suorittavista opiskelijoista.Elokuvaäänityksen ja ¿äänisuunnittelun, Elokuvaohjauksen ja Dokumentaarisen elokuvan pääaineiden ulkopuolisille ilmoittautumisvaatimuksena lisäksi sähköpostilla suora yhteys kurssin vastuuopettajaan. Sähköpostiin lyhyt kuvailu nykyisistä opinnoista, siitä miksi kurssille haluaa sekä selvitys aiemmista äänen ja elokuvan opinnoista.

Teaching schedule

Future exams

examinationsNo upcoming examinations!