Film Sound Recording 1

ELO-C45204 opbachelorsArts, Design and ArchitectureFilm, Television and Scenography

Lähiopetus, harjoitustehtävät, kirjallisuus. Perehdytään kenttä-äänityksen tekniikoihin, prosesseihin, käytäntöihin, toimimiseen yhteistyössä kuvaustilanteessa muun ryhmän kanssa, erilaisiin lokaatioihin ja akustiikan perusteisiin käytännön kautta. Pohditaan kenttä-äänityksen teknistä ja tuotannollista yhtälöä suhteessa taiteelliseen päämäärään. Harjoittelu sekä opitun reflektointi.

Kurssin osallistujamäärä max. 6 henkeä. Osallistujat valitaan ensisijaisesti Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen pakollisia opintoja suorittavista sekä muista Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksen opiskelijoista. Elokuvaäänityksen ja -äänisuunnittelun pääaineen ulkopuolisille opiskelijoille ilmoittautumisvaatimuksena lisäksi yhteydenotto kurssin vastuuopettajaan sähköpostilla, missä lyhyt kuvailu nykyisistä opinnoista, siitä miksi haluaa kurssille sekä selvitys aiemmista äänen ja elokuvan opinnoista.Muille kuin ensimmäisen vuosikurssin Elokuvaäänityksen ja ¿äänisuunnittelun pääaineen opiskelijoille ei taata mahdollisuutta osallistua aiemmin mainittuihin kuvauksen ja dokumentaarisen elokuvan kanssa yhteistyössä tehtäviin harjoituksiin.

Teaching schedule

Future exams

examinationsNo upcoming examinations!