Digital Cinematography

ELO-C40283 opbachelorsArts, Design and ArchitectureFilm, Television and Scenography

Kurssilla perehdytään digitaalisen elokuvauksen kuvauskalustoihin, niiden käsittelyyn, testaamiseen ja varustamiseen erilaisissa kuvaustilanteissa. Opiskelija saa kattavan kuvan kuvan laatuun vaikuttavista tekijöistä, materiaalin hallinnasta ja digitaalisen kuvan käsittelystä jälkituotannossa. Lisäksi opetetaan digitaalisen elokuvauksen käsitteitä ja perustermistöä sekä vallitsevia työkäytäntöjä.

Kurssin opetuskieli on sidoksissa ulkopuolisten luennoitsijoiden käyttämään esityskieleen.

Teaching schedule

Future exams

examinationsNo upcoming examinations!