Directing Lab

ELO-C35282-4 opbachelorsArts, Design and ArchitectureFilm, Television and Scenography

Ohjauslaboratorio on opiskelijalähtöinen, työpajamuotoinen läpi lukuvuoden jaksotettu kurssi, jossa syvennytään tutkimaan ja eksperimentoimaan opiskelijoiden itse valitsemaa ohjaustyöhön liittyvää ajankohtaista aihetta/aiheita. Tämän kurssin tarkoitus on toimia ohjausopiskelijoille yhteisöllistävänä alustana ammatillisessa keskustelussa, verkostoitumisessa alalle, yhteisölliseen teorian muodostukseen tai ideoiden kehittelyyn ja testaukseen. Opintojaksolla voidaan jatkaa tai jakaa muilla ohjauskursseilla tai opinnäytetyöskentelyssä syntyneitä ideoita. Opiskelijoiden omaehtoisen, itsenäisen ja pienryhmätyöskentelyn osuus painottuu. Students are expected to participate full time in all activities during the workshop, individually and/or in groups. Grading is based on participation and/or a possible end result produced during the workshop.

Opintojakso on tarkoitettu elokuvaohjauksen pääaineopiskelijoille. Haluttaessa toteutus osin yhteistyössä Teatterikorkeakoulun Näyttelijäntaiteen koulutusohjelman kanssa.

Future exams

examinationsNo upcoming examinations!