Directing Methods 4

ELO-C35272-4 opbachelorsArts, Design and ArchitectureFilm, Television and Scenography

Seminaarimuotoinen kurssi, jolla opiskelija analysoi ja vertailee tekijälähtöisesti elokuvaohjaukseen liittyviä näkökulmia ja periaatteita. Opiskelija ymmärtää elokuvaohjaajan ammattikuvan ja tekijäposition. Opiskelija tutustuu ja presentoi yksittäisten elokuvaohjaajien ohjausmetodiikkaa osana taiteellista työtä.

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti elokuvaohjauksen 3.vuoden pääaineopiskelijoille ja toissijaisesti ohjauksen sivuaineopiskelijoille. Maksimi osallistujamäärä on 6.

Teaching schedule

Future exams

examinationsNo upcoming examinations!