Directing, Workshop with Varying Content

ELO-C35252-6 opbachelorsArts, Design and ArchitectureFilm, Television and Scenography

Ohjauksen vaihtuvasisältöiset työpajat ovat kaksiviikkoisia intensiivikursseja, joiden aihe ja sisältö vaihtelee vuosittain, mutta liittyy elokuvaohjaajan ammatillisia valmiuksia syventävään osaamiseen. Opettajina kurssilla toimivat ELOn opettajat tai vierailevat asiantuntijat. Työpajamuotoisella opintojaksolla opiskelija harjoittelee ja tutkii eriytetysti jotakin elokuvaohjauksen osa-aluetta tai teemaa ryhmätyössä muiden kanssa sekä harjoittelee teoreettisen tiedon soveltamista käytäntöön.

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti elokuvaohjauksen pääaineopiskelijoille 2. vuodesta eteenpäin sekä erikseen kurssiesitteessä ilmoitettavalle muulle pääaineopiskelijaryhmälle. Toissijaisesti opintojakso on tarkoitettu ohjauksen sivuaineopiskelijoille. Maksimi osallistujamäärä määritellään opintojaksoille toteutuskohtaisesti. Kurssipaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneita pyydetään liittämään weboodi-ilmoittautumisen lisätietoihin ote sivuaine-opinto-oikeudesta tai muusta vastaavasta kurssille mahdollisesti oikeuttavasta dokumentaatiosta.

Future exams

examinationsNo upcoming examinations!