DIrecting Methods 3: Scene Rehearsal

ELO-C35182 opbachelorsArts, Design and ArchitectureFilm, Television and Scenography

Opintojakso on laboratoriomuotoinen intensiiviohjaustyöpaja, jossa kohtausta tutkitaan dramaturgisena yksikkönä ohjaajantyön, käsikirjoittamisen ja näyttelijäntyön näkökulmasta. Opintojaksolla työskennellään yksin ja pienryhmässä. Opintojakso perustuu jatkuvaan oppimisen ryhmämuotoiseen reflektointiin ja yhdessä jakamiseen.

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti 1. vuoden elokuvaohjauksen ja käsikirjoittamisen opiskelijoille. Mikäli ryhmässä on vielä tilaa, kurssille voidaan hyväksyä myös ohjauksen sivuaineopiskelijoita.

Teaching schedule

Future exams

examinationsNo upcoming examinations!