Directing Methods 2

ELO-C35173 opbachelorsArts, Design and ArchitectureFilm, Television and Scenography

Työskentelymuodot: Aktivoivat luennot, itsenäiset kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmäharjoitteet, palaute.Arviointi: Osallistuminen opetukseen ja itsenäisten tehtävien hyväksytty suorittaminen, vertaisarviointi, itsearviointi.

Opintojakso on tarkoitettu ensisijaisesti elokuvaohjauksen 1. vuoden opiskelijoille ja ohjauksen sivuaineopiskelijoille. Kurssin maksimi osallistujamäärä on 6.

Teaching schedule

Future exams

examinationsNo upcoming examinations!