Documentary Cinematography

ELO-C15262-4 opbachelorsArts, Design and ArchitectureFilm, Television and Scenography

Luennot, tekijävierailut. Ohjaajan ja kuvaajan yhteistyö ennakkosuunnittelussa ja kuvausvaiheessa. Yhteinen kuvausharjoitus ja materiaalin sekä kuvaustilanteen toimintatapojen analysointi. Kurssilla käydään läpi kuvaajan ja ohjaajan yhteiset työvaiheet dokumentaarisessa elokuvassa ja tarkastellaan niihin liittyviä kysymyksiä molempien ammattiryhmien näkökulmasta.Kurssilla vierailee ohjaaja-kuvaaja-työpari, joka purkaa tietyn elokuvan tekovaiheet.Opiskelijat tekevät ennakkosuunnittelusta lähtien kuvausharjoituksen, joka keskittyy henkilön kuvaamiseen autenttisessa tilanteessa, ja vaihtavat harjoituksen aikana myös rooleja keskenään. Harjoitus perustuu dokumentaarisen linjan opiskelijoiden BA-elokuvan suunnitelmaan.

Luentoja ja vierailijoita kuuntelemaan voi tulla ilman esivaatimuksia.Opetukseen ja harjoituksiin voivat osallistua dokumentaarisen linjan tai kuvauksen linjan kursseille osallistuneet opiskelijat.

Teaching schedule

Future exams

examinationsNo upcoming examinations!