Principles of Economics

A31A001106 opbachelorsOpen University

Kurssilla perehdytään nykyaikaisen taloustieteen tapaan kuvata ja jäsentää taloudellisia ilmiöitä: taloustieteen perusperiaatteet ja ekonomistin ajattelutapa; vaihdanta ja suhteellisen edun periaate; kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino; markkinat, hyvinvointi ja talouspolitiikan tarve; yritysten ja markkinoiden toiminta; elintaso, tuottavuus ja hyvinvointi; talouskasvun teoria ja empiria; työttömyys ja inflaatio; avotalouden makroteoria; suhdannevaihtelut sekä raha- ja finanssipolitiikka