Aspects of Entrepreneurship (Including IPR)

32E281006 opmastersBusinessAccounting

Kurssilla keskitytään luentojen ja case-harjoitusten kautta liiketoiminnan kannalta tärkeimmille oikeudenaloille kuten sopimuksiin, kaupan ja kilpailun sääntelyyn, rahoitusmarkkinoihin sekä sääntelyn merkitykseen markkinoiden toimintaympäristössä. Myös yritysetiikan sekä yhteiskuntavastuun roolia tarkastellaan.